workshops

FEEL IT 2GETHER

workshop

samen mentaal sterker

Deelnemers veerkrachtiger en zelfredzamer maken, dat is waar het om draait in de workshop Samen Mentaal Sterker. Dit doen we vanuit het empowermentprincipe: wij geven niet de oplossing, wij geven richting voor het vinden van een oplossing. Deelnemers leren zelf te zoeken naar de eigen kracht die ze bezitten om stressvolle situaties het hoofd te bieden. Daarnaast is er speciale aandacht voor het sociale netwerk waartoe de deelnemer behoort en hoe dit te benutten. We proberen daarbij de workshop zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de leefwereld, kracht en mogelijkheden van de deelnemers.

''wij geven niet de oplossing, wij geven richting voor het vinden van een oplossing''

waarom deze workshop?

voorkomen is beter dan genezen

meer aandacht voor geestelijke gesteldheid

sociaal vangnet creëren

doel van de workshop

Na afloop van deze workshop kunnen deelnemers

  • Gevoelens en emoties reguleren
  • Het basis stressniveau verlagen en verstevigen
  • Een sociaal netwerk opbouwen/uitbouwen en benutten
  • Een steun zijn voor andere mensen

Deelnemers krijgen inzicht in

  • Persoonlijke energie gevende en rustgevende activiteiten
  • De eigen tolerantiegrenzen omtrent gevoelens en emoties
  • Het eigen sociale steunnetwerk
  • Begripvol communiceren over gevoelens en emoties

doelgroep

De Workshop ‘Samen Mentaal Sterker’ richt zich op een uiteenlopende groep mensen. Aan de ene kant kunnen mensen deel nemen die meer zelfkennis op willen doen en zich richten op persoonlijke ontwikkeling. Aan de andere kant zijn ook mensen welkom die last hebben van psychische problemen, maar nog niet in aanmerking komen voor geestelijke gezondheidszorg.

inrichting workshop

Door interactief en informatief met de deelnemers aan de slag te gaan. Door middel van oefeningen en opdrachten komen de deelnemers écht met elkaar in contact. Daarnaast leren ze veel over zichzelf en elkaar en krijgen deelnemers informatie over hoe psychisch gezond te blijven. De workshop is verdeeld over 5 sessies.

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de workshop, vinden deze plaats in de avonduren. Een sessie duurt tussen de 2,5 en 3 uur. Het maximaal aantal deelnemers aan de workshop is 20.

De 5 sessies worden verdeeld over 15 weken. Dit geeft de deelnemers de gelegenheid zelf aan de slag te gaan met de inhoud van de verschillende sessies. Daarnaast biedt dit voldoende tijd om de huiswerkopdrachten op een goede en gedegen manier te maken.

sessie 1

Kennismaking in een veilige omgeving

sessie 2

Individuele hulpmiddelen ontwikkelen

sessie 3

Hoe blijf je psychisch gezond

sessie 4

Jouw sociale steunnetwerk

sessie 5

Waarmee kunnen we jou ondersteunen?

Coronamaatregelen & 1,5 meter samenleving

Feel It 2gether volgt uiteraard de maatregelen van het RIVM. Er wordt rekening gehouden met hygiëne en de 1,5 meter regel. Per locatie worden afspraken gemaakt hoe hier het beste invulling aan te geven. Daarnaast zijn alle opdrachten en oefeningen zo ingericht dat de deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Ook bieden we de trainingen, workshops en masterclasses online aan. Zo kan iedere deelnemer veilig vanuit huis deelnemen.

Contact

Drossaardstraat 4
5663 ER Geldrop
E: welkom@feelit2gether.nl
T: 06 – 57 46 12 83

KvK: 78075556
BTW: NL003282070B77
Rabo: NL75 RABO0354893769